Rejestracja

/

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest JAROSŁAW SOBIERAJ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MENOS JAROSŁAW SOBIERAJ z siedzibą przy ul. Katowickiej 15, w Cieszynie, 43-400, tel.: 502 504 578 adres e-mail: jaroslaw.sobieraj@1000drzwi.pl (dalej "Administrator").

2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia-umowy.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia-umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja zamówienia-umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim takim jak: firmy kurierskie, firmy świadczące usługi IT dla Administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

© 2013 Copyright by 1000drzwi | Wszystkie prawa zastrzeżone.